Prostory školy se neustále vyvíjejí a transformují do takových podob, v jakých je potřebujeme mít. Všestrannost knihoven, odpočinkových místností a relax zón je zásadní. Multifunkční  místnosti na každý Váš nápad odpoví ANO.

Jak vytvořit multifunkční učební prostory?

Knihovny volají po dalším využití

Knihovna se z místa tichého studia může stát místem, kde se lidé schází s přáteli a kolegy k produktivní práci. Mohou se stát mezioborovými, inkluzivními a inspirativními vzdělávacími prostory.

Školní studentský nábytek - vybavení knihoven
Školní nábytek a vybavení pro víceúčelové prostory

Setkávejte se, soustřeďte se, vysvětlujte, experimentujte, sdílejte své nápady a naslouchejte. Vše v jednom prostoru pro vzdělání, rozděleném do oblastí všestranným mobilním nábytkem.

POCIT KLIDU A POHODY

Školní nábytek pro školní knihovny a sezení do chodeb
Návrh uspořádání prostoru ve školních knihovnách
Knihovny jsou důležitou součástí každé instituce. Naplňují nejen akademické potřeby, ale také sociální a emocionální.


Jsou místem, kde se studenti mohou společně setkávat, bavit se a diskutovat.

Školní nábytek pro moderní knihovny
Školní nábytek a vybavení pro učitelské sborovny
Oblá skříň do školních knihoven MARIE
Křeslo do školních chodeb CHARLOTTE a konferenční stolek LOUISE

MARIE a ANGLE

Stylový nábytek různých tvarů umožňuje rozdělit prostor a vytvářet relaxační zóny s pohodlným sezením. Oblá skříň MARIE doplní rohový prostor a spolu se stejně zahnutou pohodlnou pohovkou ANGLE je perfektním místem k diskutování v malých skupinách.

CHARLOTTE a LOUISE

Pohodlná křesla a praktické nízké stolky vytvoří skvělé místo k sezení, čtení a diskuzi. Také navodí pocit klidu.

Školní nábytek a vybavení pro moderníí školní knihovny
Dvojitá oblá skříň MARIE vytváří prostor pro tiché pracovní místo.

Školní nábytek a vybavení pro školní knihovny